Run about

فلزیاب تصویری ران اباوت || Run About

فلز یاب تصویری

گنج یاب تصویری

گنج یاب تصویری

شرکت سازنده : Accurate Locatorsفلزیاب تصویری


مشخصاب فنی فلزیاب تصویری رانابوت
مدل تکامل یافته دوبل مگنوم
سیستم کارکرد مگنت
نرم افزار زنده زمین Livescan
سیستم تشخیص دقیق عمق هدف و شناسایی طول و عرض فلزات
دارای ۴ سنسور خروجی
کاور جهت سهولت در عملیات Scan
۸ پورت خروجی
لوپ ۵۰ سانت
شناسایی فلزات جدید و قدیم
کامپیوتر کیفی
عمق کاوش: ۲۰ متر
سی دی آموزشی

توجه :
تفاوت این دستگاه با مشابه آلمانی در این است که در سیستم های آمریکائی کلیه فلزات قدیم و جدید را شناسائی می کند.
اما در مشابه آلمانی فقط فلزات قدیمی قابل شناسائی می باشد