سیستم های ردیاب

ردیاب طلایاب Accumaster Pro Digital

آکومستر يک وسيله علمي و تخصصي براي شناسايي و تشخيص گنجها، فلزات، مواد معدني، محفظه ها،فضاهاي خالي،آبهاي زيرسطحي و غيره مي باشد.

فلزیاب Accumaster Pro
شناسايي و تعيين هدف با اندازه گيري مقاومت الکتريکي کل زمين بين چهار ميله زميني انجام مي گيرد که در طرحي مربعي يا مستطيلي شکل به خاک وارد ميشوند و توسط نمودار ميله اي به عنوان مقادير OHM نمايش داده ميشوند.
مقاومت الکتريکي زير زميني باعواملي مانند آب، فلزات يا غارها تغيير مي يابد. در آخرين نوع و نمونه ما با مقادير ديجيتالي غارها، زمين بي اثر و خنثي، آب، مواد معدني، آهن و فلزات بي ارزش نشان داده ميشوند. براي شناسايي و تشخيص اشيا و اهداف فلزي لازم است که آنها حجم و جرم 2 کيلوگرم يا بيشتر داشته باشند. سکه هاي کوچک يا اشياي داراي اندازه برابر ومساوي تشخيص داده نميشوند. اين ويژگي به طور خاص وقتي که به دنبال گنجها مي باشيد مفيدو سودمند ميباشد.بطوريکه هيچ تداخلي از اشياي فلزي سطحي زايد بي ارزش وجود نخواهد داشت.

accdigitalpanelاين يک وسيله حقيقتاً علمي است که توسط باستان شناسان، صنايع استخراج معدن، زمين شناسان و کاوشگران گنج مورد استفاده قرار ميگيرد. اين وسيله بسيار پيشرفته و موثر به هيچ نوع آموزش يا تجربه خاصي نياز ندارد.اين وسيله با يک باتري 12ولت و يک شارژر درون بسته بندي اش همراه مي باشد و ميتواند توسط يک اپراتور مورد استفاده قرار گيرد.

سيگنال “موج حامل” دستگاه آکومستر دريک زمان وتوسط 2 ميله در زير زمين و در 6 مسير بصورت مربع يا مستطيل شکل منتقل ميشود، مانند مثالهاي 4،3،2،1 که در زير نشان داده شده اند . موقعيت و مکان اشيا را با استفاده از نوشته هاي ديجيتالي بيابيد. زماني که 4 ميله مانند مثال زير قرار گيرند، اشياي طلا يا نقره مقادير OHM پاييني را در نمايشگر دستگاه آکومستر نشان ميدهند، با نمايش ميله اي که به علامت فلزات با ارزش اشاره دارد. براي پي بردن به عمق گنجها از روش نشان داده شده در مثال 4 استفاده کنيد.

دستگاه فلزیاب Accumaster VII PRO محصول Gold detectors

آکومستر يک وسيله علمي و تخصصي براي شناسايي و تشخيص گنجها، فلزات، مواد معدني با ارزش، حفره ها، فضاهاي خالي،آبهاي زيرسطحي و غيره به حساب مي آيد.

فلزیاب Accumaster VII PRO توسط این دستگاه تعيين و اندازه گيري مقاومت زمين بين 4 ميله زميني،که با طرحي مربع يا مستطيل شکل داخل خاک قرار داده ميشود،اجرا ميگردد و نتايج را در يک هدف سنج نشان مي دهد.مقاومت الکتريکي زير زميني با عواملي مانند آب، فلزات يا غارها يا حفره ها تغيير ميکند.

فلزیاب Accumaster VII PRO در اين نوع از سنجشگر ما برچسب وعلامتي براي غار، حفره، زمين بي اثر و خنثي، آب، مواد معدني،آهن و فلزات با ارزش داريم.براي شناسايي اهداف و اشياء فلزي بايد حجم و جرم 2 کيلوگرم يا بيشتر داشته باشيم. سکه هاي کوچک يا اشياء داراي اندازه مساوي تشخيص داده نميشوند.اين ويژگي زماني که به دنبال گنج ميباشيد و هيچ نوع اختلالي از اشيا کوچک ديگر دريافت نمي شود مفيد و سودمند ميباشد. اين يک وسيله علمي عالي ميباشد که توسط باستان شناسان، صنايع استخراج معدن، زمين شناسان و کاوشگران گنج مورد استفاده قرار ميگيرد.

اين وسيله بسيار پيشرفته و موثر به هيچ نوع آموزش يا تجربه خاصي نياز ندارد.اين وسيله با يک باتري 12ولت و يک شارژر درون بسته بندي اش همراه مي باشد و ميتواند توسط يک اپراتور مورد استفاده قرار گيرد.سيگنال “موج حامل” دستگاه آکومستر دريک زمان وتوسط 2 ميله در زير زمين و در 6 مسير بصورت مربع يا مستطيل شکل منتقل ميشود، مانند مثالهاي زير …

ويژگيها: :

• بخش و منطقه تعيين کردن بيش 24000 فوت مربع

• تشخيص در عمقي بيش از 33 متر

• دقيق و علمي

• سنجش و تعيين کردن با ID و مشخصات اهداف خاص

• نمايشگر LED روشن و شفاف براي فلزات با ارزش

• قابليت استفاده و کاربرد آسان، کوچک و قابل حمل و جابجايي

• داراي بدنه و کيس ضد آب

• وسيله تخصصي و ويژه براي کسب نتايج حرفه اي و خاص

مشخصات :

• به طور اتوماتيک اشياء کوچک و کم ارزش در اعماق کم را حذف ميکند 4

• ميله زميني و 4 قرقره با 33 متر سيم 2

• بار اشياء ساختگي و مصنوعي براي آهن و طلا

• داراي يک مبدل الکترونيکي داخلي

• باتري 12 ولت و شارژر

• حداکثر عمق 33 متر براي حفره ها و فضاهاي خالي و مقبره ها

• علامت و ID اتوماتيک و خاص- بدون آب يابي 2

• سال گارانتي و دستورالعمل کاربرد

فلزیاب GOLD DETECTORS Eliminator

يک وسيله جديد براي از بين بردن اشيا و اهداف اشتباه مي باشد .

فلزیاب Eliminator حذف کننده 120 وسيله اي است که بطور همزمان با تعيين کننده هاي فاصله عمل ميکند تا نشانه هاي اشياي غلط و اشتباهي را که توسط اشياي کوچک، مواد معدني، قطعات کوچک طلا و ميدانهاي الکترومغناطيسي ايجاد ميشود ازبين ببرد . همچنين زماني که اشيا کشف شدند ميتواند براي تعيين معتبر بودن آن مورد استفاده قرار گيرد.
حذف کننده از يک ميله زميني استفاده ميکند که توسط آن سيگنال را به زمين منتقل ميسازد، به تمامي فرکانسهاي VLF از 1 تا 20 کيلوهرتزKHz) ( منتقل ميکند، تا از بين بردن اختلالات از نوع فلزاتي که کاربران به دنبال آن هستند را تضمين نمايد.سرعت ردکردن و ازبين بردن اختلالات قابل انتخابي را مطرح مي سازد که ميتواند براي رد کردن مواد معدني، اشياي کوچک در اندازه سکه، قوطي کنسرو و صندوق تنظيم شود.

– سرعت ردکردن قابل تنظيم براي اشيايي در اندازه هاي مختلف

– LED-براي دوره باند فرکانس رد شده و ازبين رفته

– پهناي فرکانس در 1،4،5،7،8،10،12،15،17،20 KHz قرار دارد

– LED-وضعيت انتقال

– باتري 9 ولت و علامت و نشانگر باتري

– ميله انتقال زميني از جنس فولاد ضد زنگ

– محفظه ارگونوميکي بادوام و مقاوم

دستگاه فلزیاب و ردیاب SPECTRA محصول Gold detectors

محصول جديد سال 2010- پيشرفته ترين دستگاه تعيين موقعيت داراي دامنه وسيع در جهان . ترکيب و تلفيق فرکانس ديجيتال اسکن ها براي طلا، نقره، مس، برنز،آهن، سرب، آلومينيوم، الماس، آب، حفره ها و محفظه هاي خالي و موارد ديگر.

فلزیاب SPECTRA

کاربر ميتواند فرکانس را بخوبي در مراحل 1 هرتزي تنظيم نمايد تنظيم و ميزان کردن زمين بصورت ديجيتال براي بررسي شرايط زمين و انتخاب اتوماتيک و تجسم کردن شکل موجي مناسب و درست براي پيشگيري و ممانعت از بررسي هاي اشتباه در مورد مواد معدني. روشن شدن اتوماتيک در برخورد و مواجهه با زمين . در دستگاه اسپکترا هيچ دکمه و کليد روشن کردن وجود ندارد. اين دستگاه شرايط زمين را چک ميکند و در زمينهاي رساناي مناسب و خوب به طور اتوماتيک روشن ميشود، و سيگنال را دريافت مي کند.اسپکترا به هيچ نوع ميله، کابل، فيلتر و باتري خارجي نياز ندارد. اين يک طرح فشرده است که براحتي کنترل ميشود. آن در تمامي مسيرها تشخيص و شناسايي خود را انجام ميدهد.

فلزیاب spectra

سيگنال در شعاع360 درجه منتقل ميشود و کاربر به يک مسير محدود نميشود. عملکرد تنظيم و تعديل زميني اسپکترا ميزان مواد معدني و ميزان رطوبت خاک را بررسي ميکند، نتايج به عنوان عدد شناسايي و تشخيص ارزش و اهميت زمين، و در مقادير 00 تا 99 مشخص وظاهر ميگردد .

اين عدد شناسايي کاربر را از نوع زمين در حال اسکن شدن آگاه مي سازد. تعيين کننده هاي موقعيت داراي دامنه وسيع که در بازار تبليغ ميشوند چيزي به جز توليد کننده هاي فرکانس که داراي ساختاري ساده بوده و براي استفاده خاص در زمين مورد استفاده قرار مي گيرند نمي باشد.

خاکها داراي ترکيبات متفاوتي از رطوبت و مواد معدني مي باشند. در کارکردن يک توليد کننده فرکانس، سيگنالهاي آن در يک زمين رسانا منتقل مي شود اما بطور کل در زمينهاي سست وشل نفوذ نمي کند، يا در خاکهاي داراي مواد معدني زياد کاربر نشانه هاي هدف اشتباه و غلط دريافت مي کند. ويژگي تنظيم زمين ديجيتال DGB در دستگاه اسپکترا توسعه يافته است تا نشانه هاي دقيق و معتبري از هدف ارائه دهد، تا حداکثر دامنه و عملکرد ثابت و پايدار را با توجه به نوع زمين حفظ نمايد.

حتي بعداً سيستم رديابي اسپکترا دقت و درستي تنظيم زمين را از طريق انتخاب موج شکلهاي متغير در فرکانس منتقل شده براي سازگار شدن با خاک تکميل خواهد نمود. براي مشاهده تصوير ويدئويي اسپکترا بايد اينترنت اکسپلورر نصب شود تا محتوا و مضامين محدود شده فعال و المنتها و عوامل اکتيو ايکس را مجاز سازد.

فلزیاب اسپکتراحالت و وضعيت آهن و فلز را انتخاب کنيد و وقتي که سيگنال دستگاه اسپکترا انرژي کافي نسبت به زمين را دريافت کندشمارشگر در صفحه نمايشگر به شما نشان داده و اسکن کردن هدف شروع خواهد شد. زماني که شمارشگر متوقف ميشود ميدان مغناطيسي به اندازه کافي قوي مي باشد و پيغام شروع اسکن کردن به اپراتور اطلاع ميدهد که هدف را جستجو نمايند، تمامي اشيا و اهداف فلزي ديگر در اين منطقه توسط دستگاه اسپکترا ناديده گرفته ميشوند، و اشياي مورد نظر انرژي لازم و کافي براي مشهود و نمودار شدن را جذب و دريافت مي کنند .

مثالهايي از انتخاب اتوماتيک سيگنال به خاطر شرايط مختلف و متفاوت خاک دستگاه اسپکترا يک تکنولوژي و نوآوري گسترده و جهاني لبه هاي برنده و قطعي را نمايان مي سازد: “ترکيب فرکانس ديجيتال” DFS. تنها تعيين موقعيت کننده دامنه وسيع و گسترده در بازار که داراي بازده سيگنال از ريزپردازشگرDSP مي باشد، و بقدري سريع ميباشد که بتواند در هر ثانيه 40 ميليون دستورالعمل را اجرا نمايد، بطور اتوماتيک تصحيح دقت و درستي فرکانس را انجام دهد.

فلزیاب اسپکتراهر فلز يک فرکانس مولکولي خاص و ويژه خود را دارد، تا کنون تعيين موقعيت کننده هاي داراي دامنه وسيع و گسترده قادر به حفظ کردن ثبات و پايداري سيگنال به ميزان کافي نمي باشد تا بتواند هدف و شي مورد نظر را مشهود و نمودار سازد، خطاها و اشتباهات معمول و متداول مواد معدني و اهداف نامشخص و بدون منبع به خاطر طوفانهاي مغناطيسي و خورشيدي مي باشد. “DPS داخلي” دستگاه اسپکتراي ما تمامي اينها را انجام ميدهد آن در زمان عملکرد و کار ميليونها تصحيح سازي اتوماتيک را در فرکانس بازده و حاصله بوجود مي آورد، براي سازگار شدن و تطابق يافتن با برنامه ريزي براي فلزات و يک سيگنال دقيق تا 0،1 هرتز بوجود مي آورد. نتيجه اينکه: تنها فلز انتخاب شده تحريک ميشود و هيچ اشتباهي بوجود نمي آيد

فاصله اي بيش از 1000 متر دامنه، عمق 5 متر

گارانتي دستگاه تا 2 سال مي باشد .